Ürün Tabanlı Test Raporu

Günümüzde birçok ülke, ileri bir teknolojiye sahip olabilmek ve rakiplerinden daha
da üstün bir konuma gelebilmek için sahip oldukları teknolojiyi sürekli geliştirmek,
bunu yaparken de en yeni teknolojileri kendi sistemlerine entegre etme gerekliliği
duymaktadırlar.ÜRÜN
Kritik koşullar için sistem testleri gerçekleştiren birçok şirket; yapay olguların
kalitesini artırma, test fazını genişletme ve daha iyi bir test tecrübesi sağlama gibi
nedenlerden dolayı test yaklaşımlarını yenilemektedirler. Farklı şirketler
araştırıldığında testlerin yürütüldüğü gerçek ortamların (sistemlerin) simüle edilmiş
(benzetilmiş) ortamlarla (sistemlerle) yer değiştirmesi fark edilen en yaygın
düşüncedir. Bu eğilim gerçekte, geliştirme maliyetlerinin düşürülmesine, yazılım ve
donanımın ayrı geliştirilmesinden dolayı geliştirme sürelerinin kısalmasına, kritik
koşullarda çalışan sistemlerin sistem kalitesinin artırılmasını vaat etmektedir.
Sistem test faaliyetleri, tüm sistem geliştirme süreci boyunca süregelen, sadece
hataların bulunup ayıklanması işlemlerini değil, hata oluşmasını önleyici
yaklaşımların uygulanmasını da içeren faaliyetlerdir. Gereksinimlerin belirlenmesi
aşamasından itibaren başlayan bu faaliyetler sistemlerin teslim aşamasına kadar
farklı disiplinlere uygun olarak çalışılmasını gerektirmektedir.

Sistem testlerinin amacı;
– Sistemin kullanıcı ihtiyaçlarını karşıladığını görmek ve müşteriye sunmadan
önce ürünün kalitesinden emin olmak,
– Yeniden çalışma (düzeltme) ve geliştirme masraflarını azaltmak,
– Geliştirme işleminin erken aşamalarında yanlışları saptayarak ileri
aşamalara yayılmasını önlemek, böylece zaman ve maliyetten tasarruf
sağlamak,
– Müşteri memnuniyetini arttırmak ve izleyen siparişler için zemin hazırlamak
gibi nedenlerden dolayı günümüzde gerçekleştirilmesi gereklilik haline
gelmektedir.

Mikrodalga ürünü tabanlı test raporlarına ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

By |2018-08-02T21:50:47+00:00Temmuz 17th, 2018|Categories: Mikrodalga|Ürün Tabanlı Test Raporu için yorumlar kapalı