ATIK İŞLEME

METWAVE ATIK İŞLEME

ATIK İŞLEME

Atık su arıtımında mikrodalga teknolojisinin kullanılması

Suyu ve atık suyu arıtmak için mikrodalga kullanmak çok işlevseldir.

atık işleme

Mikrodalga tek başına kullanılabilir veya çeşitli oksidanlar ve katalizörler ile havuzlanabilir, ayrıca UV (fotoliz) veya fotokataliz (UV / titanyum dioksit, TiO2) gibi bazı ileri oksidasyon işlemleriyle birleştirilebilir. Eski zamanlarda mikrodalga, kirletici maddeleri yok etmek için sadece H2O2’ye bağlandı. Bu nedenle, mikrodalga teknolojisi gelişmiş katalitik bozulma aramak için yeni alanlar oluşturur. Organik kirleticilerin mikrodalga altında bozunmasını arttırmak için, yüksek yüzey alanı ve geniş gözenek büyüklüğü dağılımına sahip çeşitli mikrodalga emici malzemeler geliştirilmiştir. Örneğin aktif karbon gibi bir mikrodalga emici malzeme kullandıktan sonra, bu karbonun yüzeyinde sıcak noktalar oluşur; Böylece, moleküler rotasyonda teşvik eder ve sonunda aktivasyon enerjisini azaltır, seçici ısıtma üretir. Ayrıca mikrodalgayı azaltıcı kirlilik üzerindeki verimliliği, mikrodalgaın, fotoliz ve fotokataliz ile eşleştirilmesi yoluyla güçlendirilir. Mikrodalga teorisinin temel bir anlayışı, çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasında uygulanması ve mikrodalgayı diğer arıtma teknikleriyle birleştirmek gibi çeşitli mikrodalga uygulama kombinasyonları, suyu ve aynı zamanda atık suları arıtmak için yararlıdır.

Atık su arıtma, organik maddeyi ve kirleticileri atık sudan ayırmak için kullanılan bir işlemdir. Bunu yapmak için çeşitli süreçler vardır, ancak mikrodalga teknolojisi yapmak için daha hızlı ve etkili bir yoldur. Mikrodalga pestisitler, amonyak azotu ve organik boyalar da dahil olmak üzere çeşitli organik bileşiklerin bozulmasında güçlü bir araçtır. 1–100 GHz frekans aralığında mikrodalgadan gelen bir mol foton enerjisinin enerjisi, 0.4-40 J’ye eşittir. Ancak, mikrodalganın enerjisi kimyasalları bozmak için yeterli olmadığından, mikrodalganın çiftleşmesi için bazı bileşiklere ihtiyaç vardır. birçok organik bileşiğin bağları. Bu nedenle MW, çeşitli kirleticilerin arıtım verimini arttırmak ve ayrıca reaksiyon süresini kısaltmak için adsorbanlar, katalizörler ve ileri oksidasyon işlemleri ile birleştirilmiştir. [1]

Mikrodalga teknolojisinin atıksu arıtımına uygulamaları

Mikrodalga Gelişmiş Gelişmiş Kullanarak Arıtma Çamuru Arıtma

Oksidasyon Süreci

Kanalizasyon çamuru çok miktarda geri dönüşüm karbonuna ve besleyiciye sahiptir. Yönetilmesi gereken tek şey, bu besinleri ve karbon kaynağını etkili bir şekilde geri kazanabilen ve aynı zamanda yararlı bir ürün üretebilen sürdürülebilir bir yönetim stratejisi geliştirmektir. Bu sorun British Columbia Üniversitesi’nde çözüldü. Besin maddeleri salınımı ve katı atık çamurundan katı madde parçalanması için mikrodalgada gelişmiş gelişmiş oksidasyon işleminin (MW / H2O2-AOP) bir uygulamasını geliştirdiler.

Son ürün olarak çamurun büyük hacmi atık su arıtma endüstrisindeki en büyük sorunlardan biridir. Atık su arıtma tesislerinden gelen atık çamurun arıtılması ve bertaraf edilmesi, toplam atık su arıtımı maliyetinin% 50-60’ını karşılayabilir. Bununla birlikte, süreçler, artık çamurun sindirilmesi, yakılması, çöplüklere bırakılması veya tarım arazisi uygulamasıyla gübre olarak kullanılmasıdır. Bu tortuyu etkili bir şekilde işlemek ve işlemek için, çalışmaya ihtiyaç vardır; Bu nedenle, British Columbia Üniversitesi’nde çamur arıtımı için gelişmiş bir oksidasyon prosesi (MW / H2O2-AOP) geliştirilmiştir. Çamur askıda katı maddelerin çoğu 80 ° C ve üzerindeki sıcaklıklarda parçalara ayrıldı. Çözeltiye önemli miktarda besin ve metal de serbest bırakıldı. [2]

REFERANSLAR:

[1] https://www.researchgate.net/publication/241114372_Current_status_of_microwave_application_in_wastewater_treatment-A_review

[2] https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0063075