ENERJİ ÜRÜNLERİ

METWAVE ENERJİ ÜRÜNLERİ

Malzemelerin Mikrodalga prosesi, standartlara uygun olmayan ve mevcut malzemelerin performans özelliklerini geliştiren yöntem materyallerine malzeme işlemcisini yepyeni, güçlü ve oldukça toplam farklı bir araçla sunabilen bir teknolojidir. Bununla birlikte, materyallerle yapılan mikrodalga etkileşimlerinin karmaşıklığından ötürü, sadece mikrodalgada bir numune koymak ve hızlı bir şekilde ısıtmak için beklemek, nadiren başarıya yol açabilir [1].

Mikrodalga frekansı kadar mikro dalga enerjisi de 0.3 MHz’den 300 GHz’e kadar değişmektedir. Eklenen radyo frekansları, malzemelerin yüksek sıcaklıkta hazırlanması için bir başka yenilik olarak üretilmektedir. Mikrodalga elleçleme ile ilgili elverişli koşulların örnekleri hızlı ve tekdüze ısınmayı içerir; azalan sinterleme sıcaklıkları; geliştirilmiş fiziksel ve mekanik özellikler; ve düzenli prosedürlerde görülmeyen dikkate değer özellikler [2]. Mikrodalga enerjisi kullanılarak hazırlanan malzemelerdeki bu ilgi noktaları, bu yeniliğe özel olan mikrodalga etkilerine yatırılmaktadır.

maviışık altında incir

Malzemelerde elektromanyetik ısıtmanın kazancı karı, belirli bir fazın bir yığın malzemeden aralıklarla seçici ısıtmasından kaynaklanır. Ayrıca, materyal boyunca enerji hacimsel olarak dağılma kabiliyeti.

Sonuç olarak, işlem süreleri genellikle geleneksel ısı kaynaklarına kıyasla bin kat daha hızlıdır. Bu, hayati enerji tasarrufu sağlayabilir ve tesis araçlarının uzak yerlerde veya en üst kullanıma yakın olarak daha küçük ve kuşkusuz hareketli olmasını sağlar.

İşlemler genellikle hızlı bir şekilde başlatılır ve sona erer, çalışabilirliği ve gücü arttırır. Mikrodalga alan birimi, ortak elektrik kaynağı tarafından güce bağlı olarak, yenilenebilir kaynakları ve yükselen mülkleri kullanacaktır.

Bu şekilde endüstriyel mikrodalga fırın teknolojimiz olan METWAVE serisi, enerji ürünleri olarak kullanılan malzemeleri işleyebilmektedir. Üç ana enerji ürünü kömür işleme, biyosolid işleme ve yağ ıslahı METWAVE kullanılarak ideal olarak elde edilebilir.

REFERANSLAR:

[1] Sciences, D.E.P., Technology, C.M.P.M.A.E.I. (1994). Microwave Processing of Materials. National Academies Press

[2] E Clark, David & Folz, Diane & K West, Jon. (2000). Processing Materials with Microwave Energy [J]. Materials Science and Engineering: A. 287. 153-158. 10.1016/S0921-5093(00)00768-1.