KÖMÜR İŞLEME

METWAVE KÖMÜR İŞLEME

KÖMÜR İŞLEME

Kömür oldukça higroskopik ve gözenekli bir malzemedir.Bu durumda normalde su ile doyurulur ve bir akifer gibi davranır. Kömürdeki su, kömür akışının özellikleri, taşlama sırasındaki aşındırıcılık, kendiliğinden ısınma ve yanma oranları gibi birçok kömür teknolojisini etkilemektedir. Ancak kömürdeki su sadece kömür teknolojisini etkilemez. Nem içeriğinden çıkan önemli sonuçlar, kalorifik değer ve yüksek nakliye maliyetleri üzerindeki seyreltici etkisidir. Ayrıca, nakliye sırasında, örneğin, nakliye sırasında zorlukların önlenmesi için kömürün suyunun alınması gerekmektedir. yüksek pulverizer kapasitesini korumak ve kok, kimyasal maddeler veya briketler gibi özel uygulamalar için kullanımın iyileştirilmesi için donma. Genel olarak, kömürdeki 5 farklı nem formu tanınır, bunlar toplu, kılcal, fiziksel veya kimyasal olarak emilir [1].

kömür işleme

Bunlar:

  • Mikro gözenekli iç adsorbe su,
  • Yüzey, kömür moleküllerine bitişik tabaka formunda su adsorbe eder,
  • Küçük koçlarda kılcal su,
  • Bazı parçacıklar arasındaki parçacık arası su,
  • Kömür aglomeralarının yüzeyi etrafında bir tabaka olarak yapışma suyu.

İçsel nem olarak tanımlanan ilk su formları, ancak özel tekniklerle, normal olarak termal kurutma ile çıkarılabilir. Kılcal su, zamana ve kömür kepçesi açıklık boyutuna bağlı olarak bir filtre döngüsü ile çıkarılabilir. İlk iki formun tersine, yüzey nemi olarak tanımlanan son iki su formu, vakum filtreleri veya santrifüjlerle teknik olarak çıkarılabilir. Kömürle ilişkili farklı su şekilleri Şekil 1’de gösterilmektedir.

Kömür organik bileşiklere ilişkin nispeten zayıf bir emici. Gözlenen etkiler, daha çok, buradaki suyun di-elektrik özelliklerine sahip olması ve enerjinin iyi bir emicisidir. Su, değişken bir elektrik alanı olan mr’a maruz kaldığında, moleküller kendilerini alanın yönünde aynı frekansta ayarlar. Bu hızlı hareket, yükselen sıcaklıklara yol açan moleküller arası sürtünme oluşturur. Maruz kalma süresi yeterli ise su buharlaşacak ve genleşecektir. Bu işlem, ilk aşamada kömür parçacıklarında iç çatlaklar oluşturur, çatlaklar oluşturur ve ikinci aşamada nem buharlaşır. Prensip olarak, kömür matrisi içindeki tüm mineraller, aynı zamanda, bunları da absorbe etme yeteneklerine göre ısıtılır. Bununla birlikte, Pirit hariç, minerallerin çoğu, Mr. Nemin azaltılmasının yanında, indüklenen iç basınçların bir sonucu olarak kömürün öğütülebilirliği de artar. Araştırma projeleri, öğütme işlemi için göreceli çalışma endeksinin% 50’ye varan oranda azalmasını belgelemektedir. Buna ek olarak, proje, düşük rütbeli kömürlerin, yüksek rütbeli kömürlerden daha hassas olduğunu göstermektedir [7]. Kömür genellikle Sülfitler tarafından eşlik edilir. Örneğin pirit, enerji santrallerinde yanma sırasında sülfürik asit üreterek kazan sistemlerinde sorunlara neden olur. Ayrıca baca gazı için emisyon kontrolü istenir. Bu nedenle, düşük kükürtlü kömürler çıkarılır ve bir yandan olumsuz etkilerden kaçınmak için yüksek kükürtlü kömürler ile karıştırılır ve aynı zamanda yüksek kükürtlü kömür yataklarından yararlanılabilir / kullanılabilir. Mikrodalgalar, yüksek kükürt içerikli kömürlerin madeni rezervlerini artırabilir, eğer manyetit eklenirse ve kömür, mr ve manyetik ayırma ile işlenirse [8]. 629 Diğer tekniklerle karşılaştırıldığında, mr ısıtmanın genel bir avantajı, enerjinin kömür matrisine aktarılma şeklidir. Normal olarak, buhar veya sıcak dumanlar tarafından sağlanan ısı enerjisi, numuneyi konvektif kurutma olarak bilinen çekirdeğe çeker. Bunun aksine, Mr buna tamamen nüfuz edebilir ve enerjiyi doğrudan volumetrik kurutma olarak tanımlanan di-elektrik bileşenlere iletebilir. Bu etki nedeniyle enerji korunabilir, çünkü kömür aglomeraları tamamen ısınmaz, “sadece” su ısıtılır ve buharlaşır.

REFERANSLAR

[1] Unsworth J.F., Fowler C.S., Heard A, Weldon V.L.: Moisture in coal 1. Differentiation between forms of moisture by n.m.r. and microwave attenuation techniques. 1988, J Fuel, vol. 67, 1111–1119

[2] Lester E., Kingham S.: The effect of microwave pre-heating on five different coals. 2004, J Fuel, vol. 83, 1941–1947

[3] Uslu T., Atalay U.: Microwave heating of coal for enhanced magnetic removal of pyrite. 2003, J Fuel Processing Technology, vol. 85, 21–29