Loading...

METWAVE 6 Hibrit

METWAVE ailesinin yeni geliştirilen ürünü Endüstriyel Mikrodalga Fırın METWAVE 6 Hibrit, sahip olduğu METWAVE özelliklerinin yanı sıra hibrit edilen 2. Bir enerji kaynağına sahiptir. Bu enerji kaynağı vesilesiyle mikrodalga enerjisinin yanında sıcak hava da kullanarak verimini daha da arttırmaktadır. Endüstriyel Mikrodalga Fırın içerisindeki Mikrodalga kendi başına kullanıldığında çeşitli dezavantajları olduğu yapılan detaylı Ar-Ge çalışmalarında görülmüştür. %100 Yerli olarak geliştirilen METWAVE 6 Hibrit buradaki dezavantajları ortadan kaldıracak şekilde sıcak havayı kullanmaktadır.

METWAVE’in modüllerini oluşturan mikrodalga kaviteleri, endüstriyel tipte 2.45 GHz’de çalışan ufak mikrodalga üreteçlerinin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Büyük ve bir adet üreteçten mikrodalga enerjisini üretip dağıtmak yerine, çok sayıda ufak üreteçten üretilen enerji homojen bir enerji alanı yaratacak şekilde kavite içerisinde konumlandırılmıştır. Aynı kavitenin altında akış simülasyonları yapılarak sıcak hava üfleme davlumbazları yerleştirilmiştir. Her bir modülde ihtiyaca göre gücü oranlanabilen elektrikli ısıtıcılar vardır. Bu elektirikli ısıtıcılar üzerinden geçirilen hava ısıtılarak mikrodalga modülünün içerisinde kullanılmaktadır. MET’in bu patentli çözümü Dünya’da bir benzeri olmayan yapısı sayesinde özellikle kurutmada verimi çok arttırmaktadır. Ürünlerin direk yaş halinden kurutulmasına imkân sağlamaktadır.

Her bir modülü 16 kW mikrodalga gücüne sahip olan Endüstriyel Mikrodalga Fırın METWAVE 6 Hibrit, 6 adet modülün yan yana birleştirilmesi ile toplam 96 kW mikrodalga gücüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Gene her bir modül içerisinde 10 kW lık elektrikli ısıtıcılar bulunmaktadır. Bu 96 kW Mikrodalga gücünün yanı sıra 60 kW elektrikli ısıtıcı gücünü dijital, esnek ve istenildiği gibi ayarlanabilir bir şekilde kullanıcısına sunar. Konveyör bant şeklinde çalışan sistemde ürünler bir yandan yüklenir, mikrodalga kaçaklarını önleyen susturucular altından geçer ve sırasıyla her bir modülün altından geçerek makine çıkışından çıkar. Aşağıdaki fotoğrafta görülebilen bu yapı esnekliği sayesinde istenildiği zaman kapasite artışına izin verdiği gibi, sürekli akan bir konveyör olması sebebiyle yüksek hacimli üretimlerin ihtiyacına cevap vermektedir.

metwave 6

Şekil 1. METWAVE 6 Genel Görünüm

Bütün METWAVE Endüstriyel Mikrodalga Fırın ailesinde olduğu gibi, METWAVE 6 Hibrit de Endüstri 4.0 altyapısıyla üretilmiş, dijital, takip edilebilir, önleyici bakım yapan teknolojik bir makinedir. Sahip olduğu kontrol sistemleri sayesinde kullanıcı ara yüzünden farklı modüllerde farklı enerji uygulamaya olanak sağlar. Bu sayede ürün değiştikçe kaydedilen reçetelerden istenildiği sürede, istenilen miktarda enerji uygulanır, konveyör hızı da ihtiyaca göre ayarlanır. Bu üreticilere mevsimsel, kapasitesel veya ürün bazlı değişikliklerde en uygun esnekliği sağlar.

MET Endüstriyel Mikrodalga Fırın ailesinde her bir modülün güç kontrol panosu kendi üzerindedir. Aşağıdaki fotoğraftan detayları görülebildiği gibi bu panolar üzerinden hızlı bakım ve değişim için olanak sağlanır. Her bir modülün üzerinde ortaya çıkan nemi uzaklaştıran davlumbazlar vardır. Bu davlumbazlar üzerlerindeki fanlar sayesinde mikrodalga enerjisi ile ortaya çıkan nemi, hava üzerine yükleyerek modülden uzaklaştırır. METWAVE 6 Hibrit modeline özel olarak ise modülün altında sıcak hava besleyen ayrı bir davlumbaz vardır. Bu davlumbaz yanında bağlı olan elektrikli ısıtıcı grubu üzerinden emilen ve ısının havayı homojen bir şekilde modül içerisindeki ürünlere dağıtır. Kurutma amacı ile kullanıldığında verimi arttıran bu sistem dahili sıcaklık ve nem sensörleri sayesinde en esnek kontrole izin vermektedir. Giriş havası ve çıkış havası sıcaklıklarının kontrolü sağlanmakta ve buna göre fan hızı ekrandan dijital olarak değiştirilebilmektedir.

METWAVE Endüstriyel Mikrodalga Fırın ailesinin konveyör şeklindeki yapısı, sabit ve kapalı tüneller gibi yer işgal etmez. Üretim hatlarında ilgili yerlere monte olur ve düzenli, sürekli bir akış sağlar. İşlem görecek ürünlerin yüklenmesi sırasında sadece düzgün bir dağılımda olması ve mikrodalga susturucularının izin verdiği yükseklikten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Aşağıdaki fotoğraftan görüldüğü gibi yükleme ve çıkış kısımlarında ürünleri yönlendirecek kılavuzlar mevcuttur. METWAVE ailesine işlem görecek ürünlerin yüklenmesi genelde müşterinin sağladığı bir sarsak veya eşit yüzey alanı sağlayan herhangi bir dizici ile olabilir. Sistemin taşıyıcı bandı gıdaya uygun ve ürüne özel seçilmiş en yüksek açıklıktaki modüler banttır. Bu modüler banttı her çevrim sonunda yıkama, fırçalama ve kurutma yapan üniteler mevcuttur. Fırın ile birlikte entegre alınabilen bu yıkama ve kurutma sistemi uzun süreli operasyonlarda temizlik ve hijyen açısından büyük fayda sağlamaktadır.

METWAVE 6 Hibrit toplamda 200 kW’a yakın bir kurulu güce sahiptir. Makine üzerinde alınacak opsiyonların farklılaşması ile bu değer değişebilmektedir. Her bir modül 1.7 metre uzunluğunda ve 1.2 metre genişliğindedir. Giriş ve çıkışlardaki susturucu modülleri ile toplam boyu 16 metreye yakındır. Modüler yapının bize sağladığı en güzel imkân, gelecekte yaşanabilecek kapasite artışlarında arzu edildiği gibi modül ilave edilebilir ve fırının boyu uzatılabilir. Bütün modüller ve gövdeler AISI304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Talep üzerine AISI316 olarak da imal edilebilecek bu yapılar üretimde en yüksek hijyeni sağlamaktadır.

metwave 6

Şekil 2. METWAVE 6 Arka Görünüm

METWAVE 6 Hibrit Makine Emniyeti:

METWAVE Endüstriyel Mikrodalga Fırın ailesi Avrupa Birliğinin belirlediği Makine Direktifleri başta olmak üzere, ürün tanımının gerektirdiği ilgili LVD ve EMC standartlarına uyumluluk göstermektedir. Konveyör giriş ve çıkışlarında bulunan susturucular standarttın izin verdiği ve insan sağlığına zararlı olmayacak kadar düşük seviyede bir mikrodalga yayılımına sahiptir. Her bir METWAVE ürünü sahada montajı sonrası ölçümleri yapılıp bu güvenlik doğrulanmaktadır. Bütün mikrodalga üreteçleri haricen kapalı mekanik yapı içerisinde sabitlenmiş haldedir. Bakım için yetkili ve eğitilmiş personelin erişimi haricinde erişime izin vermeyen bu yapı harici kaçakları korumaya yardımcı olmaktadır. Modüller üzerinde bulunan gözlem, temizlik ve müdahale pencereleri emniyet sensörleri ile korunmaktadır. Makine üzerinde bulunan bütün emniyet unsurları bir emniyet rölesi ile yönetilmekte olup hata riskini minimuma indirmektedir. Arzu edildiği takdirde makine içerisine ark tespit ve emisyon sensörleri de eklenerek en yüksek koruma sağlanabilir.

METWAVE 6 Hibrit Kullanım Alanları:

METWAVE 6 Hibrit mevcut ısıtma veya pişirme hatlarının öncesinde performans arttırıcı olarak kullanılabilir. Konvansiyonel yöntemlerle yapılan ısıtma, pişirme veya diğer süreçlerde harcanan toplam enerji azaltır. Üretim verimliliğini arttırır. Yapılan analizlerde mevcut ısıtma hatlarının önüne entegre edilmesi ile ısıtma hattının performansını %25’e kadar arttırdığı gözlemlenmiştir. Mikrodalga ile ısıtmanın en önemli özelliklerinden biri olan ürünün içeriden dışarıya doğru ısıtılması, homojen bir enerji dağılımı sağlar ve ürünlerin daha düşük sıcaklıklarda ısıtılmasına izin verir. Konvansiyonel yöntemlerde ısının iletimle iletilmesinden dolayı, özellikle de ürünün ısı iletim katsayısı düşükse (genellikle gıda ürünlerin oldukça düşüktür) iç çekirdeği istenilen sıcaklığa çıkartmak için dış kabuğu daha yüksek sıcaklıklara çıkartmak gerekir. Bu durum üründe kararma, tekstür bozulması, tat değişikliği, karamelleşme ve benzeri birçok probleme sebep olur. METWAVE 6 Hibrit Endüstriyel Mikrodalga Fırın ön ısıtma amacı ile kullanıldığında yukarıda anlatılan sebeplerle bu etkinin azalmasını sağlar.

metwave 6

Şekil 3. METWAVE 6 Yükleme Detayı

METWAVE 6 Hibrit Endüstriyel Mikrodalga Fırın pişirme amaçlı kullanıldığında dijital olarak kullanıcı ara yüzünden kontrol edilebilen esnek yapısı sayesinde verilmli ve eşit bir şekilde pişirme sağlayan bir hat haline döner. Saatte 1 kg üründen 800 kg ürüne istenilen kapasite kullanıma izin verir. (Buradaki ağırlığa bağlı kapasite ürün şekli, öz kütlesi ve birim zamanda uygulanabilen enerji farklı olabileceği için her bir üründe ayrı ayrı incelenmesi gerekir.) Bu sistem et, balık, kanatlı veya diğer gıdaların ön pişirme, son pişirme veya pişirme süreçleri için idealdir.

METWAVE 6 Hibrit Endüstriyel Mikrodalga Fırın’ın kullanılabileceği bir diğer alan ise temperlemedir. Sürekli (kontinü) sistemde temperleme ürünlerin dilimleme, bölme, şekil verme ve kalıplama gibi diğer operasyonlarının hassas bir şekilde kontrol edilmesine olanak verir. Ürün kalitesi ve üretimi iyileştirilir, kuruma etkisi azaltılır. Tat ve protein bileşenleri üründe muhafaza edilir.

METWAVE 6 Hibrit Endüstriyel Mikrodalga Fırın’ın kullanılabileceği en verimli alan kurutmadır. Mikrodalga enerjisinin yanında sahip olduğu sıcak hava ile çok verimli nem uzaklaştırmaya olanak sağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde yaş meyve ve sebzelerin ya da diğer gıdaların kurutulmasına olana sağlamaktadır. Konvensiyonel kurutma yöntemlerindeki gibi haftalarca ürün beklemek yerine saatler içerisinde istenilen ürünler kurutulabilir. Bu kurutmada gıda da herhangi bir renk kaybı olmaz, gıda değerleri korunur ve en yüksek hijyen sağlanmış olur. Ürünleri hasat ettikten sonra en kısa sürede fırınımızdan geçirmek bekleme sırasında oluşacak Aflatoksin gibi zehirli ve kanserojen toksinlerin oluşmasını engeller. Bu sayede Endüstriyel Mikrodalga Fırın özellikle ihracat yapan firmalar için stratejik bir yatırımdır.