METWAVE HİKAYESİ

Mikrodalga Fırının geliştirilme ve hayata geçirme hikayesi.

METWAVE Hikayesi

Endüstriyel otomasyon konusunda tecrübeli MET, robotik çözüm için ziyaret ettiği bir müşterisinde “Endüstriyel Mikrodalga Fırın” üretimi olup olmadığı sorulduğunda Türkiye de çok çalışma yürütülmeyen Mikrodalga sektörüne gireceğini tahmin etmiyordu. Akademik çalışmalar yürüten bir kadroya sahip Teknopark İzmir içerisinde konumlandırılmış firmamız projelerinde mühendislik prensiplerini takip etmesi ile çözümlerinde fark yaratmaktadır. Müşterimizden gelen talep ile bu konuda yeterli mühendislik çalışmasının yapılmadığını ve diğer ülkelerin gerisinde kaldığımızı fark etmemiz ile Mikrodalga Fırın geliştirmeye karar verdik.

1960’lı yıllarda geliştirilen Mikrodalga günümüzde Enerjiden, malzeme işlemeye, gıdadan sanayiye birçok alanda aktif olarak kullanılmaktadır. Mikrodalga üreteçlerinin yapıları gereği askeri ekipman olarak kullanılabilmeleri ve yüksek teknoloji imalat yöntemleri sebebiyle bu teknoloji Dünya’da sayılı ülke sahiptir. Bu sebeple yüksek güçlerde fırınlar için büyük mikrodalga üreteçleri çok maliyetli ve ithalatı zordur. Elektromanyetik konu olarak zor ve derin tecrübeler gerektiren konusunda uzmanlaşmış profesyonellerin çalıştığı özel bir alandır. MET’in METWAVE’i geliştirmesi de tam olarak bu nedenlerden ötürü olmuştur. Pahalı ithal mikrodalgalar yerine maliyeti düşük küçük mikrodalga üreteçlerinin birbiri ile beraber homojen bir enerji alanı yaratacak şekilde çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarım yapılarak yeni bir fırın geliştirilmiştir.

Proje fikrinin geliştirilmesi sırasında “1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program” desteğinde faydalanılarak Ar-Ge maliyetleri için destek alınmış ve bu destek kapsamında Prof. Dr. Korkut Yeğin’den alınan danışmanlık hizmeti ile METWAVE geliştirilmiştir. Elektromanyetik dalgalar ışık ve benzeri diğer radyasyon kaynaklarından farklı olarak birbirini sönümleme ihtimali olan dalgalardır. Mikrodalga fırın tasarımında çok modlu bir tasarım yapıldığında kaynaklar birbirlerine göre doğru konumlarda bulunmadığı zaman enerji verimsiz hatta kimi zaman ısıtma işlemi bile yapmayan bir yapı ortaya çıkabilir.

METWAVE yapılan mühendislik simülasyonları ve tasarım ile çok sayıda üretecin birbiri ile en uygun ve homojen enerji alanını yaratacak şekilde çalışması sağlanmıştır. Bu büyük ve tek kaynağa sahip fırınlara göre maliyet olarak daha uygun, çok kaynaklı fırınlara göre de yapılan simülasyonlar ve doğrulamalar sayesinde çok daha verimli bir ürün olarak piyasaya çıkmıştır.

Başarı ile tamamlanan 1501 TÜBİTAK projesi sonucunda ulusal basına haber olan METWAVE, Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında olduğu İncir, Fındık, Üzüm, Çay ve Biber başta olmak üzere bir çok gıda ürününde Aflatoksin ve Okratoksin oluşmasını engelleme, mevcut toksin oranını azaltma, mikrobiyal yükü azaltma ile gıda ve gıda dışı maddelerin sterilizasyon ve pastörizasyonunda kullanılmaktadır. İhracatımızın en büyük problemi olan bu toksinler, bir sevkiyat içerisinde tespit edilmesi durumunda bütün ürünlerin geri gönderilmesine ve büyük ticari zararlara sebep olmaktadır. Üreticilerimizi desteklemek, teknolojik kapasitelerini arttırmak, üretim kapasitelerini ve verimlerini arttırmak, aynı ağaçtan daha fazla verim almak için geliştirdiğimiz METWAVE ürününü hizmete sunduk.

Met Ekibi

Met Ekibi