kumaş arkaplan

METWAVE Endüstriyel Mikrodalga Fırınları ile Kumaşlar Verimli Bir Şekilde Kurutulabilir

Kurutma veya dehidrasyon, katı maddelerden su gibi buharlaşabilen maddelerin mikroorganizma gelişimini veya kimyasal reaksiyonları yavaşlatmak veya durdurmak amacıyla uzaklaştırılması işlemidir.

Geleneksel kurutma yöntemlerinde kurutma işlemi sırasında ürünün sıcak yüzeyi ile daha soğuk olan iç kısmı arasındaki sıcaklık farkından dolayı, ısı kurutulan materyal yüzeyinden iç kısımlara doğru kademeli olarak iletilmektedir. Böylece, ürünün önce yüzeyi daha sonra da iç kısımları kurumakta ve ürün dış yüzeyinde büzülme nedeniyle oluşan sert tabaka ısının iç kısımlara, ürün içindeki nemin ise ürün dışına transferini engellemektedir. Mikrodalga ile kurutma yönteminde ise, elektromanyetik alan materyali bir bütün olarak etkilediğinden geleneksel kurutma yöntemlerinden farklı olarak, doğrudan materyal bünyesindeki su molekülleri hedef alınarak seçici bir ısıtma yapılmaktadır. Bu yöntemde, ısı doğrudan ürün içerisinde oluşmaktadır. Ürün içerisindeki nem çok kısa sürelerde ısınarak buharlaştırılmakta ve iç ve dış ortamda oluşan buhar basıncı farkı nedeniyle nem transferi içten dışa doğru olmaktadır. Böylece geleneksel kurutma yöntemlerinde meydana gelen ısı transferi sorunu mikrodalga ile kurutma yönteminde ortadan kalkmaktadır.

mikrodalga kumaş girişi
kumas_giris_3

Mikrodalgaya Giren Kumaş

kumas_giris_2

Mikrodalgadan Çıkan Kumaş

Tekstil ürünleri üretim aşamalarında çeşitli terbiye işlemlerine tabi tutulmaktadır. Bu işlemler sırasında ürünler nem alır. Nemlenen ürünler, paketlenip satışa hazırlanmadan önce kurutulmak zorundadır. Farklı ürün çeşitleri için farklı kurutma yöntemleri kullanılabilir. Biz, yaptığımız denemeler sonucunda, METWAVE endüstriyel mikrodalgada, kot kumaşının (denim) mikrodalga ile verimli bir şekilde kurutulabildiğini gördük.