microwave rice drying

 

METWAVE endüstriyel mikrodalga fırın sistemlerinde, verimli ve kolay bir şekilde pirinç sterilizasyonunu sağlamak ve kurutmak mümkün!

 

Kurutma veya dehidrasyon, katı maddelerden su gibi buharlaşabilen maddelerin mikroorganizma gelişimini veya kimyasal reaksiyonları yavaşlatmak veya durdurmak amacıyla uzaklaştırılması işlemidir.

Geleneksel kurutma yöntemlerinde kurutma işlemi sırasında ürünün sıcak yüzeyi ile daha soğuk olan iç kısmı arasındaki sıcaklık farkından dolayı, ısı kurutulan materyal yüzeyinden iç kısımlara doğru kademeli olarak iletilmektedir. Böylece, ürünün önce yüzeyi daha sonra da iç kısımları kurumakta ve ürün dış yüzeyinde büzülme nedeniyle oluşan sert tabaka ısının iç kısımlara, ürün içindeki nemin ise ürün dışına transferini engellemektedir. Mikrodalga ile kurutma yönteminde ise, elektromanyetik alan materyali bir bütün olarak etkilediğinden geleneksel kurutma yöntemlerinden farklı olarak, doğrudan materyal bünyesindeki su molekülleri hedef alınarak seçici bir ısıtma yapılmaktadır. Bu yöntemde, ısı doğrudan ürün içerisinde oluşmaktadır. Ürün içerisindeki nem çok kısa sürelerde ısınarak buharlaştırılmakta ve iç ve dış ortamda oluşan buhar basıncı farkı nedeniyle nem transferi içten dışa doğru olmaktadır. Böylece geleneksel kurutma yöntemlerinde meydana gelen ısı transferi sorunu mikrodalga ile kurutma yönteminde ortadan kalkmaktadır.

rice exiting microwave

Mikrodalgadan Pirinç Çıkışı

rice entering microwave

Mikrodalgaya Pirinç Girişi

Pirinç, su içinde yetişen tek tahıl ürünüdür. Pirincin ekimden hasada ve sofralara yemeklik olarak gelmesine kadar geçen süreç çok zahmetlidir. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de pirinç üretimi ve özellikle ihracatı çok önemlidir.

rice flour

 

Pirinç unu, başta bebek mamaları olmak üzere birçok gıda ürününde kullanılmaktadır. Bu nedenle, pirincin sterilizasyonu çok önemlidir. Mikrodalga teknolojisi sayesinde, pirinç unu üretiminde aynı anda pirinci kurutmak ve sterilize etmek mümkündür.

“2017/18 piyasa yılında (1 Eylül-31 Ağustos) Türkiye’de 90 bin ton çeltik ithalatı yapılmış olup, bu değer bir önceki piyasa yılı ithalat miktarının %51 gerisinde kalmıştır. İthalat maliyetleri 2016 yılının ikinci yarısından itibaren ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında değer kazanması ile artmış ve bu durum, çeltik fabrikalarını yerli ürün kullanmaya yöneltmiştir. Söz konusu dönemde 38 bin ton kahverengi pirinç ve yaklaşık 243 bin ton yarı/tam değirmenden geçirilmiş pirinç ithalatı yapılmıştır. 2017/18 piyasa yılında Türkiye’de 40 bin ton yarı/tam değirmenden geçirilmiş pirinç ihracatı yapılmıştır. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2017/18 sezonunda bir önceki sezona kıyasla pirinç ihracat değeri ABD doları bazında %3,2 düşüş gösterirken, ithalat değerinin artış oranı %50 olmuştur.” [1]

Artan maliyet ve azalan ihracat gelirinin önüne geçmek için, METWAVE endüstriyel mikrodalga fırını, zekice ve ekonomik bir çözüm sunar.