TAHTA HAZIRLAMA VE İŞLEME

METWAVE TAHTA HAZIRLAMA VE İŞLEME

Tahta Hazırlama/ İşleme

Mikrodalga teknolojisi ahşabı kurutmak için yaygın bir yöntem değildir, ancak geleneksel kurutma yöntemleri gibi diğer kurutma yöntemlerine göre kesinlikle daha verimlidir. Bu arada, mikrodalga kurutması odunun mekanik özelliklerini kötü yönde değiştirmez, aksine iyi bir şekilde değişebilir. Yapılan teste göre, [1] ahşabın eğilme mukavemeti, sertliği ve rengi geleneksel geleneksel hava sirkülasyonu yöntemiyle hiçbir fark göstermedi. Aslında, nem içeriği daha düşük seviyelerde ise, mikrodalga kurutma sırasında ahşabın sertliği daha da artar. Enerji maliyeti% 75 daha az olabilir ve üretkenlik diğer yöntemlerden% 80 daha fazla kazanabilir. [2] Aynı zamanda, mikrodalga kurutma diğer yöntemlere göre daha ucuzdur.

odun kurutma

Şekil 1 Mikrodalga fırın üzerinde kurutma odun örneği

Kısaca kesilmiş ağaç, mobilya, yapı ve benzerlerini yapmadan önce kurutulmalıdır, çünkü yaşayan bir ağacın, kuru ağırlıkta bir nem içeriği (mc) düzenli olarak 0.8’i geçmektedir. Bireylerin odun kullandığı süre boyunca, insan onu kurutmaya gayret etti. Her şeyden önce odun muhtemelen hava ve güneş yardımıyla kurutuldu; Son yüzyılın ortasında yapay kurutmada tutarlı bir gelişme olmuştur. Günümüzde en çok tanınan kurutma tekniği hava akışı ile kurutulmaktadır. Bu kurutma, nemin yayılması için ahşabın yüzeyinden içeri doğru sıcak iletime bağlıdır.

Ancak mikrodalga teknolojisi tam tersi çalışır, ahşabın kırılmasını ve büzülmesini önler ve nem noktasını ayarlar. Ahşap veya kereste ortalama olup mikrodalga fırın kurutma makinesi tarafından sürekli olarak yok olmaktadır. Mikrodalga kurutma tekniğinden sonra ahşabın varlığı hala benzersiz bir tabana sahiptir. Ve bu şekilde, malzemenin dış yapısında herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Mikrodalga ek olarak ahşap durumu garanti etmek için odun kurdu ve kuluçkahaneyi dezenfekte etmek için yetkilendirir. [3] Aşırı mikrodalgalar, ıslak odunun sıcaklığını o kadar hızlı artırır ki, ahşap hücrelerin içindeki su kabarcıkları bu kadar hızlıdır. Buhar ağırlığı, kamışlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak için ahşap hücrelerin bir kısmı boyunca küçük açıklıklar çeker. Bu yollar, nemden kurtulmak için daha az talepkar hale getirir. Bu küçük yolakların büyük bir kısmı mikroskop altında görülmelidir (Graham, 2014). [4]

Kurutma tekniği, mikrodalga kurutma veya hava kuruma kurutma olup olmadığına çok az dikkat ederek, kontrollü kurutma koşulları sırasında odun mukavemeti üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Renk değişimleri, geleneksel kurutmada normal olarak kaçınılmazdır ve bunun nedeni, çeşitli kurutma aşamaları arasında, kurutma süresi ve sıcaklık düzeylerinin bir karışımı olarak kabul edilir. Doğrusunu söylemek gerekirse, ahşabın canlılığı ile ahşabın kurutulması, renk değişimine yol açmaz, ki bu kesin bir şeydir, çünkü bazı ülkelerdeki soluk mallar için bir ilgi vardır. Ahşaptan mamullerin normal olduğu mobilya ve güverte işlerinde ahşap rengi esastır.

Görüntüleme, mikrodalga ısınması ve kurutma işleminin açıklığa kavuşturulması ve anlaşılması için kullanılacak iyi bir aparat olduğu için, çok fazlı bir akış, yani akışkan ve gaz şeklinde su akışı içeren bir mikrodalga kurutma modeli yapmak için bir test olacaktır. Bir başka olasılık, sıcak kaçakları da içerecek şekilde model oluşturuyor. Böyle bir toplam model aynı şekilde mikrodalga kurutma işleminin gelecekteki planlanması için bir neden olmalıdır. Üstelik, mikrodalga ısınmasının ve uzak odun türlerinin kurutulmasının, İskandinav çeşitlerinin yanı sıra, örneğin mekanik ve gölgeleme özelliklerinin nasıl etkileneceğinin yanı sıra, ahşapların etkilerini incelemek ilginçtir. Değişen sıvı gözenekliliği ile dış türler için bir ısınma ve kurutma modelinin iyileştirilmesi de aynı şekilde değerli bir gelişme olacaktır. Son olarak, esaslı bir ilerleme, kurutma prosedürüne müdahale etmeden, yani kurutma işleminin uyarlanabilir bir şekilde kontrol edilmesine yönelik bir çerçeve olmaksızın, mc’yi tahmin etmek için bir sensör çerçevesi oluşturur.

REFERANSLAR

[1] https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:999526/FULLTEXT01.pdf

[2] http://processtechnologies.org.uk/wood/

[3] https://www.maxindustrialmicrowave.com/industrial-microwave-for-wood-p-8.html

[4] https://www.theengineer.co.uk/issues/september-2004-online/wood-gets-microwave-treatment/