YAĞ ISLAHLAMA

METWAVE YAĞ ISLAHLAMA

Mikrodalga sistemlerinde yağ ıslahı nasıl yapılır ?

Mikrodalga prolizi özellikle son yıllarda yaygınlaşmış çevre dostu bir sistemdir.

Bu işlemde atık yağ, nötr bir atmosferde yüksek mikrodalga emiş gücü olan bir yatak ile karşılaşır. Mikrodalga ısısıyla bu atık yağ molekülleri daha küçük hidrokarbon yağ, gaz ve kömüre ayrıştırılır ve proliz işleminin ana safhası tamamlanmış olur. Daha sonra atık yağ bir primer proliz işleminden geçerek prolize edilir. Atık yağ birinci çatlamasını gerçekleştirir ver ortaya çıkan proliz uçucu hale gelir. Daha sonra bu uçucu proliz ikinci bir işleme girer, bu işlemde seri ve parallel ikincil reaksiyonlar meydana gelebilir ve bu da yoğunlaşabilir parlayıcı hidrokarbonlar ve daha yüksek miktarda yoğuşamayan gaz halindeki hidrokarbonların oluşumuna yol açabilir ilaveten kömürsü ürünler oluşabilir. İkincil çatlama gibi homojen veya heterojen ikincil reaksiyonlar oluşabilir. Bunlar aromatizasyon, reformasyon, deoksijenasyon, hidrojen giderme, yoğuşma ve karbonizasyon.

yağ ıslahlama

Şekil 1. Atık yağın mikrodalga pirolizi sırasında ortaya çıkan ana süreçler:

Birinci prolizde ortaya çıkan birinci çatlama, ikincil prolizde ortaya homojen ve heterojen olarak ortaya çıkan seri ve parallel reaksiyonlar.

Mikrodalga ile yapılan yağ ıslahının avantajları

Diğer yöntemlere kıyasla, mikrodalga ile ısıtılmış partikül-karbon yatağı kullanılması, daha yüksek miktarda proliz yağı üretmek için atık yağın çatlatılmasında etkilidir. Ayrıca proliz yağını incelediğimizde geleneksel elektrikli prolizde üretilmiş C19-C35 hidrokarbonlara oranla, atık yağın esas olarak C5-C18 hidrokarbonlara göre termal olarak çatlatıldığı ortaya konmuştur [tablo 1]. Bu sonuçları göz önünde bulundurarak, mikrodalga ile ısıtılmış bir partikül-karbon yatağının kullanımıyla daha fazla çatlama reaksiyonu elde ettiğimizi ve daha yüksek miktarlarda hidrokarbon bileşenleri içeren atık yağın, daha bütük miktarlarda proliz yağına dönüştürüldüğü gözlenmektedir.

yağ ıslahlama

Ayrıca atık yağı mikrodalga ısısı ile kırmanız diğer geleneksel yöntemlere oranla daha pratiktir ve sistemde ayrı modüller (örn: kırma kulesi/cracking tower) kullanmanıza gerek kalmaz; böylece tesisin kapladığı yer miktarını azaltabilir ve ana modülün hacmini küçültebilirsiniz.

REFERANSLAR

https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/248341/Lam%20et%20al%202015%20Applied%20Catalysis%20B%2C%20Environmental.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://pdfs.semanticscholar.org/f3e8/02e22aa3ecf6d57615a1635805fcd982d286.pdf

https://ferriteinc.com/industrial-microwave-systems/industries-applications/energyy/